Badanie hydrantów - Warszawa

Hydranty muszą stać w wielu miejscach, aby w razie jakiegoś pożaru straż pożarna zawsze miała do nich dostęp, by w razie potrzeby skorzystać z wody, którą można z nich pobrać. Tylko w ten sposób możliwe jest udzielenie szybkiej pomocy, kiedy zacznie się rozprzestrzeniać ogień, a straży pożarnej skończy się woda zgromadzone w wozie strażackim. Hydrant nie może jednak stać i zostać pozostawiony bez opieki, bo może się okazać, że nie zadziała wtedy, gdy najbardziej będzie potrzebny. Dlatego potrzebne jest częste badanie hydrantów, a jeśli miejscem ich postawienia jest Warszawa, to sprawa jest o wiele prostsza, bo dzięki usługom firmy, która w niej działa, teraz każdy może mieć pewność, że hydrant, który znajduje się na jego posesji, zostanie bez żadnych problemów przebadany i nie będzie sprawiał problemów wtedy, gdy będzie potrzebny.


Zakład Usług Pożarniczych "FIREMAN"
Warszawska 35
05-300 Mińsk Mazowiecki (oraz Warszawa i okolice)

10 wpis

10 wpis

10 wpis

6 wpis