Coaching menedżerski w Gdańsku

Cechą wyróżniającą dobrego menedżera jest znajomość charakteru każdego z pracowników. To rezultat różnorodności ludzkiej natury i nieco odmiennych sposobów reagowania czy zachowania. Jeśli menedżer traktuje wszystkich jedną miarą, raczej nie może spodziewać się zbyt spektakularnych wyników pracy zarządzanego zespołu. Takie działanie jest skuteczne np. w wojskowości, gdzie nie ma marginesu na odstępstwa i różnorodność zachowania, gdyż jest to niebezpieczne. W firmie jest inaczej. W odmienny sposób rozmawia się z nowicjuszem, inaczej z kimś, kto ma już dłuższy staż, a jeszcze inaczej z kobietą spodziewającą się dziecka. Takich kompetencji komunikacyjnych kadra kierownicza nabiera podczas coachingu menedżerskiego. W Gdańsku zajęcia treningowe dla menedżerów prowadzi doświadczony coach Magda Walczak. To ona pokazuje nawet doświadczonym menedżerom, że identyczne są meble w open space, ale nie poszczególni ludzie, nawet wykonujący w zasadzie tą samą pracę.


Pomorskie Centrum Coachingu
Słoneczna Dolina 14
80-126 Gdańsk
tel. 792 506 712

11 wpis

12 wpis

14 wpis

6 wpis